Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak provozovatel webu https://spraveno.kvisova.cz/ používá a chrání veškeré informace, poskytnuté při použití této webové stránky.

Ivan Kvis – Servis PC Brno garantuje ochranu osobních údajů předaných uživateli systému. Informace poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů jsou vyžadovány pro porozumění potřeb klientů a vybrání vhodnných služeb.

Můžeme shromažďovat následující informace:

  • vaše jméno nebo jméno vaší společnosti
  • kontaktní informace (e‑mailová adresa, telefon)

Vyplněním kontaktního formuláře, případně zavoláním na naše telefonní číslo dáváte svobodně a dobrovolně a vážně souhlas s:

  • vnitřním vedením vašich záznamů
  • použitím informací pro zlepšení našich produktů a služeb
  • přizpůsobení webových stránek dle vašich zájmů

S předanými informacemi pracujeme tak, aby byla vhodně zajištěna ochrana osobních údajů klientů. Pro zabránění neoprávněným přístupům k osobním údajům jsou zavedeny vhodné řídící postupy, sloužící k ochraně veškerých předaných dat.

Předané osobní údaje nebudou využity třetími stranami, pokud k tomuto uživatel webu neposkytl  souhlas, nebo nejsme ze zákona povinni tak učinit.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na další weby.  Pokud využíváte těchto odkazů a opustíte naše internetové stránky, je třeba si uvědomit, že provozovatel webu https://spraveno.kvisova.cz/ nemá žádnou kontrolu nad jinými weby. Nejsme  zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytujete při návštěvě jiných stránek než https://spraveno.kvisova.cz/,  a tyto stránky se neřídí naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Poskytování informací o osobních údajích

Jste oprávněni žádat informace o zpracování a nakládání s vašimi osobními údaji, přičemž tuto informaci jsme povinni v souladu s platnými právními předpisy bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva zákazníka

V případě, že budete mít za to, že pracujeme s vašimi osobními údaji v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete žádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze).

Likvidace osobních údajů

Na vaši žádost zlikvidujeme veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, čímž se naplní právo zákazníka „být zapomenut“.

Pokud máte pocit, že jakékoliv vámi poskytnuté informace jsou nesprávné, neúplné nebo využívány v rozporu s ochranou osobních údajů, napište nám prosím mail, tak abychom mohli neprodleně sjednat nápravu.